Overslaan en naar de inhoud gaan

Vandaag de dag proberen we allemaal een steentje bij te dragen en de klimaatverandering tegen te gaan. Ook bedrijven moeten hierbij helpen. Veel van de oplossingen om als bedrijf CO2-uitstoot te verminderen zijn vanzelfsprekend, denk maar aan: investeren in hernieuwbare energie, investeren in een elektrisch wagenpark, van thuis uit werken, … In dit artikel lees je vier andere tips die jouw bedrijf kan toepassen om extra CO2-uitstoot te vermijden.

Informeer jezelf, je personeel en je klanten

Verandering begint met kennis. De grote meerderheid van de Vlamingen praat zelden of nooit over klimaatverandering omdat ze er niet genoeg van af weten of omdat ze het eng vinden. Al deze problemen kunnen worden verholpen door voorlichting en een beschaafd gesprek over dit onderwerp. Jouw bedrijf kan de dialoog onder de werknemers bevorderen door middel van bedrijfspraktijken en beleid rond duurzaamheid. Door jouw klanten bewust te maken van je beleid om de CO2-uitstoot te verminderen, worden zij zich bewust van de tactieken die zij kunnen gebruiken om de uitstoot ook te verminderen.

Recycleren van dagdagelijkse materialen

Recycleren op uw werkplek is een eenvoudige manier om de koolstofvoetafdruk van jouw organisatie te verkleinen. Als we recycleren, verminderen we het aantal grondstoffen dat nodig is om producten van de grond af aan te maken.

Door bijvoorbeeld één blikje te recyclen, bespaar je genoeg energie om een computer een vol uur van stroom te voorzien (bron: EPA, US Environmental Protection Agency). Bovendien is er geen limiet aan het aantal keren dat blikjes kunnen worden gerecycleerd.

Met papierrecycling kan een ton gerecycleerd papier 17 bomen redden van ontbossing (bron: University of Southern Indiana). Recyclageinzamelpunten op de werkplek kunnen ook een groenere werkcultuur bevorderen. Dit zal waarschijnlijk aantrekkelijk zijn voor jouw klantenbestand en kan zelfs het moreel van je eigen personeel verbeteren.

Recyclage en hergebruik van e-waste

Het recycleren van het dagelijks afval is niet voldoende. Wat minstens even belangrijk is, maar wat vele mensen vaak vergeten, is het recycleren van e-waste: afgedankte computers, laptops, servers, toetsenborden, … Elk bedrijf functioneert vandaag met een heleboel elektrische apparaten. Deze toestellen bevatten secundaire grondstoffen die kunnen dienen voor de productie van nieuwe apparaten. Out of Use kan jouw bedrijf hierin bijstaan, ons recyclagepercentage is 89,96%.

Wat nog efficiënter is dan recyclage, is hergebruik. Door jouw afgedankte toestellen te hergebruiken, of te laten hergebruiken, vermijd je tot 16 keer meer CO2 dan door het recycleren. Onze CO2-calculator brengt dit mooi in kaart. Met deze tool kan je met maar enkele kliks berekenen hoeveel CO2-uitstoot je vermijdt door je afgedankte e-waste bij Out of Use binnen te brengen.

Na de verwerking van deze toestellen ontvang je een CO2-certificaat waarop staat hoeveel CO2 jouw bedrijf effectief vermeden heeft.

Bomen planten

Het planten van bomen, of zelfs het hebben van een tuin voor het personeel, is een geweldige manier om het welzijn van het personeel te stimuleren en de CO2-uitstoot van je bedrijf verder te compenseren. Als je geen ruimte hebt om je eigen bomen of wilde bloemen te planten, zijn er honderden boomplantprojecten online te vinden.

Bij Out of Use hebben we bijvoorbeeld samenwerkingen met Natuurpunt, Natagora en Natur&Ëmwelt. Breng je afgedankte elektrische toestellen binnen bij ons, en hierdoor kunnen wij samen met hun extra bomen planten. Je vermijdt dus CO2 door recyclage en/of hergebruik en je stimuleert de biodiversiteit in de Benelux, een absolute win-win.

 

Green Element. (2018). 10 ways to reduce your business carbon footprint. https://www.greenelement.co.uk/blog/reduce-business-carbon-footprint

S. W. (2019, 19 juli). How to reduce the carbon footprint of your business. Forbes. https://www.forbes.com/sites/theyec/2019/07/19/how-to-reduce-the-carbon-footprint-of-your-business

US EPA. (2016). Environmental Factoids | WasteWise | US EPA. https://archive.epa.gov/epawaste/conserve/smm/wastewise

USI Web Services. (2021). Paper Recycling Facts - University of Southern Indiana. University of Southern Indiana. https://www.usi.edu/recycle/paper-recycling-facts

 

Wil je ook CO2 besparen door te recycleren voor de natuur? 

Stay up to date

Subscribe and receive our latest news in your mailbox.