Overslaan en naar de inhoud gaan

Out of Use vindt de bescherming van uw privacy belangrijk

Om ervoor te zorgen dat u ons uw persoonlijke gegevens kan blijven toevertrouwen, respecteren wij de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving (Wet van 8 december 1992 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer) en handelen wij in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (ook wel gekend als de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming - 2016/679).

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe we deze gebruiken en verwerken. Door het gebruik van onze website, stemt u in met deze privacyverklaring.

Dataverzameling
De persoonlijke gegevens die u via deze website of via een e-mailactie verbonden aan deze website overmaakt, worden opgeslagen door Out Of Use nv. U gaat ermee akkoord dat deze worden aangewend om de door u gevraagde diensten en/of producten te leveren, uw dossier op te volgen of u op de hoogte te brengen van bijkomende informatie. De onderneming mag een aantal persoonlijke gegevens over u bijhouden (zoals uw naam, uw voornaam, uw moedertaal, uw adres, uw telefoon/gsm-nummer, uw e-mailadres,…).
Deze gegevens worden ondermeer bijgehouden indien u ons een vraag stelt via het contactformulier. Bij deze aanvraag moet u een aantal gegevens meegeven (naam, voornaam, bedrijfsnaam, functie, adres, e-mailadres, geslacht). Deze gegevens worden gebruikt om de toelating tot inzicht van onze diensten te controleren, alsook om in een later stadium onze relatie met deze (nieuwe) businesspartners te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is het uitsturen van een nieuwsbrief. Tot slot kunnen ook gegevens verzameld worden via acties die verbonden zijn aan deze website.

Hoe kunt u vragen stellen over ons privacybeleid en uw persoonlijke gegevens opvragen?
Uw gegevens worden volledig vrijwillig verstrekt en u hebt het recht ze niet te geven. Out of Use nv zal de gegevens van de bezoekers/deelnemers behandelen conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en in overeenstemming met de GDPR (AVG 2016/679). Het bedrijf mag deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. De deelnemer/bezoeker heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen via een e-mail naar info [at] outofuse.com.

Copyright (auteursrecht)
©Out of Use. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Out Of Use en de bij haar aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is toegelaten door deze website te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden.

Gebruiksvoorwaarden
Door deze website te gebruiken geeft u te kennen dat u de gebruiksvoorwaarden aanvaardt. U verbindt zich ertoe deze website niet voor ongeoorloofde doeleinden of praktijken te gebruiken, inbegrepen het ongeoorloofd binnendringen van bepaalde delen van de website, het hacken of het uploaden van virussen. De houder van deze website kan de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaandelijke verwittiging wijzigen.

Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze privacyverklaring. Het desgevallend invoeren van persoonsgegevens op de website houdt in dat de gebruiker daadwerkelijk kennis heeft van de privacyverklaring en de inhoud ervan heeft aanvaard. Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Het is dan ook aanbevolen deze privacyverklaring bij elk bezoek te consulteren.

Adres
Out Of Use nv
Lochtemanweg 40 – 3580 Beringen