Overslaan en naar de inhoud gaan

Wanneer komt een apparaat in aanmerking voor hergebruik?

Goed werkende apparaten komen in aanmerking voor hergebruik wanneer het ecologisch en economisch verantwoord is om ze in een hergebruikcircuit te brengen.

Wordt er automatisch geselecteerd op hergebruik?

Indien je een vergoeding wenst te ontvangen voor jouw materiaal en indien je geen datavernietiging wenst, is een selectie op hergebruik impliciet toegelaten. Wanneer je dit echter niet wenst, worden deze goederen niet hergebruikt en zorgen we voor een adequate recyclage van deze goederen.

Hoe verloopt de recyclage van toestellen?

Producten worden gedemonteerd en gescheiden in verschillende fracties: aluminium, koper, lood, plastics, en dergelijke meer. Vervolgens worden deze materialen via verschillende processen behandeld om tot pure fracties te komen. Deze secundaire grondstoffen kunnen dan gebruikt worden voor de productie van nieuwe producten.

Hoeveel kunnen jullie recycleren uit het materiaal dat aangeleverd wordt?

Uit 100% elektrisch en elektronisch afval recupereren wij maar liefst 89,96% secundaire grondstoffen. Daarnaast wordt 4% verbrand met energierecuperatie waardoor de recovery rate 93,96% bedraagt. Deze cijfers volgen we van nabij op, en trachten we jaar na jaar verder te verbeteren.

In welke ‘recipiënten’ worden de materialen opgehaald?

We hebben meerdere types recipiënten ter beschikking, om te voldoen aan de grootte en het volume van jouw materiaal:

 • Op palletten
 • Rolcontainers
 • Rolcontainers met hangslot
 • Safe & Secure boxen voor de ophaling van waardevolle kleinere items (in samenwerking met Seris)
 • Dubbele paletboxen (DPB)
 •  
 • ….

Indien gewenst bezorgen we je op simpele vraag verdere informatie over deze recipiënten (gewicht, volume, afmetingen,...).

Moet ik de toestellen sorteren bij het inladen?

Als klant hoef jij niet te sorteren, dit doen wij voor jou. Verschillende soorten toestellen mogen dus samen in de rolcontainer/box.

Wie is Out of Use?

Out of Use is een Belgisch milieubedrijf met maximaal hergebruik en recyclage van materialen als doelstelling. Check zeker onze ‘over ons’ pagina voor meer informatie.

Waar zijn jullie actief?

Onze kernmarkt is België, maar we opereren ook over de Belgische landsgrenzen heen. We hanteren bewust een lokale focus om de secundaire grondstoffen en producten zo veel mogelijk in onze samenleving te houden, vanuit het principe van ‘urban mining’.

Wie kan er bij jullie terecht?

Out of Use is er voor alle bedrijven (B2B). Gaande van eenmanszaken tot grote multinationals, publieke sector, supranationale instellingen,…

Ben je particulier? Dan kan je zeker terecht bij je lokale recyclagepark.

Zijn jullie vergund?

Out Of Use heeft een milieuvergunning klasse 1 voor de verwerking van AEEA, verleend door de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg. Wij voldoen aan alle voorwaarden die gesteld zijn in de VLAREM wetgeving. Ons erkenningsnummer bij OVAM is 102070 (geldig tot 28/05/2025).

We zijn erkend partner van Recupel als charter-ophaler én als charter-verwerker van zowel huishoudelijk als professioneel AEEA.

Out of Use was bovendien het eerste bedrijf in België die het WEEELABEX certificaat overhandigd kreeg (Waste of Electrical and Electronic Equipment Label of Excellence).

Waarom producten hergebruiken, is dit niet veel werk?

Om een product een tweede leven te geven, dient dit getest, gekuist en in sommige gevallen hersteld te worden. Echter is de besparing qua CO2-uitstoot zeer aanzienlijk doordat geen nieuwe grondstoffen gewonnen moeten worden. Doe zeker eens de test op onze CO2-calculator.

Wat mag er in de rolcontainer ?

 • Alle elektrische en elektronische apparaten die een stekker hebben of op batterijen werken.
 • Zowel werkende als niet-werkende apparaten. Graag de werkende apparaten zo goed mogelijk beschermen om eventuele schade te voorkomen.
 • Zowel industriële als huishoudapparaten.
 • Batterijen.
 • Toner en inkt cartridges.
 • Elektrische kabels en snoeren.
 • Kartonnen doos waarin u kleinere zaken kan insteken, zoals GSM's, scheerapparaten, Ipad, PDA, fototoestel, batterijtjes, cartridges, hard disks e.d. meer.

Wat mag er niet in de rolcontainer ?

 • Apparaten die PCB-houdende olie bevatten.
 • Apparaten die oliën of vetten bevatten die tijdens het transport zouden kunnen lekken (bv, frietketel).
 • Apparaten die radioactieve stoffen bevatten.
 • Scherpe voorwerpen die personen zouden kunnen kwetsen (bv, mes van een elektrisch keukenmes).
 • Afval dat niet tot de categorie AEEA behoort (bv restafval, groenafval, pmd enz).
 • Het totale gewicht in de rolcontainer mag nooit meer zijn dan 500 kg.

Is de levering en ophaling van de rolcontainer gratis?

Onze vrachtwagen (en chauffeur) komen naar jou toe en terug. Hier rekenen we een transportkost voor aan. Maar je ontvangt ook een recyclagevergoeding voor de ingeleverde toestellen. ;)

Hoe lang mag ik de rolcontainer gebruiken?

Je mag de rolcontainer of palletbox gratis 30 dagen houden (vraag onze voorwaarden indien je de rolcontainer graag langer wil houden).

Ik heb veel materiaal om op te halen

Als u te veel materiaal hebt voor één rolcontainer of palletbox, dan bestelt u er gewoon zoveel als u denkt nodig te hebben. U kan ook industriële palletboxen aanvragen. U kan het materiaal eveneens op palletten zetten, wij zorgen voor de ophaling. Wanneer het om grotere hoeveelheden gaat hebben we altijd een oplossing op maat van de klant. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Wanneer wordt mijn vol recipiënt afgehaald?

Sommige klanten vullen hun recipiënt quasi onmiddellijk, anderen hebben liever permanent enkele recipiënten ter beschikking die ze gaandeweg vullen. In beide situaties geldt: laat ons even weten wanneer je een ophaling wenst, en wij zorgen voor een spoedige ophaling.

Wat gebeurt er met mijn data op de harde schijven? Hoe kunnen jullie deze vernietigen?

Dataveiligheid is zeer belangrijk, ook aangaande materiaal dat niet meer door bedrijven wordt gebruikt. Wij verzekeren een solide beveiliging en vernietiging van de data conform jouw wensen. We hanteren hierbij drie levels en meerdere methodes voor datavernietiging. Je leest er hier alles over.