Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat doe je met AEEA?

Elk bedrijf heeft het, een vergeten lokaal of verstopte serverruimte waar kapotte schermen, computers en printers stof verzamelen. Elektronisch afval is ingewikkeld. Met een lange naam zoals ‘Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur’ en een sexy afkorting zoals AEEA is het nu ook geen literair waarin de gemiddelde werknemer zich vrijwillig tijdens de middagpauze wil verdiepen. Heb je de vorige zin twee keer moeten lezen? Point made dus. En eigenlijk is dat zonde. Want in deze apparaten zitten zoveel belangrijke materialen die een betere tweede thuis kunnen krijgen dan de vergetelheid van een verlaten serverkot. Zo gooi je jouw AEEA afval makkelijk weg.

Wat zijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)?

Onder AEEA afval valt alle elektrische en elektronische apparatuur die een huishouden of bedrijf kan afdanken. Denk aan kapotte laptops, oude computerschermen, haperende printers… Kortom, alles wat elektrische stroom of elektromagnetische velden gebruikt.

Wat is WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)?

Dit is de internationale term voor AEEA. De richtlijnen en criteria zijn net hetzelfde.

Andere voorbeelden van AEEA afval

Heel wat spullen waaraan je niet meteen zou denken, vallen ook onder de AEEA categorie, zoals bankautomaten, tandartsstoelen, servers en snackautomaten. Dit zijn trouwens typische voorbeelden van professioneel AEEA afval.

Is AEEA afval gevaarlijk?

Ja, al is het niet zozeer schadelijk voor ons, maar wel enorm vervuilend voor onze natuur. Neem nu bijvoorbeeld de oude koelkast van je koffiecorner. Daar zitten heel wat onderdelen met kwik, oliën en andere koelmiddelen in die je niet zomaar op de stortplaats kan storten. Daarom valt AEEA onder gevaarlijk afval en moet het verplicht verwerkt worden door een erkende partner.

Wat is de AEEA richtlijn?

Het Europese parlement besliste op 4 juli 2012 voor eens en altijd wat we nu precies met onze afgedankte apparaten moeten doen. Het resultaat was de AEEA richtlijn waarin stond:

  • AEEA moet gescheiden van andere soorten afval worden ingezameld
  • AEEA moet op milieuvriendelijke wijze worden verwerkt en gerecycleerd
  • de producenten van elektrische en elektronische apparatuur zijn verantwoordelijk voor de financiering van de inzameling, verwerking en recycling van hun producten
  • De lidstaten moeten inzameling streefcijfers voor AEEA vaststellen
  • AEEA mag niet worden uitgevoerd naar niet-OESO-landen voor verwijdering of verwerking

Hoe gooi je als bedrijf AEEA afval weg?

Blijf weg van de afvalberg, want er zijn veel makkelijkere manieren om je oude elektronica uit die bestofte serverruimte te krijgen. Je neemt best contact op met een afvalverwerkingsbedrijf. Zo komen wij bij Out Of Use gratis je oud AEEA afval ophalen om daarna deze toestellen te recycleren..

Out of Use, erkende AEEA en Recupel partner

Out Of Use is een erkende partner van Recupel voor de B2B-markt, zowel als charter-ophaler als verwerker van AEEA. Sinds maart 2018 bezit Out Of Use bovendien het WEEELABEX-certificaat (Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence). En het allerbeste: bij Out Of Use houden we van duurzaam ondernemen. Je oude toestellen schenken aan scholen of ermee Natuurpunt steunen? Wij maken het mogelijk.

Apparaten laten ophalen en recycleren?

Stay up to date

Subscribe and receive our latest news in your mailbox.