Overslaan en naar de inhoud gaan

Out of Use biedt zorginstellingen een gegarandeerde en gecertificeerde datavernietiging

Zorginstellingen beheren vandaag een schat aan data die uiterst beveiligd moeten worden. Datasecurity of -veiligheid betreft het correct en veilig gebruik van data, maar ook het beheer van materiaal en gegevens die niet meer actief worden gebruikt. Wat doe je met oude hardware en welk veiligheidsniveau voor vernietiging kies je? Hoe kun je zeker zijn over het wissen van je bedrijfsgegevens? De firma Out Of Use garandeert een 100 procent veilige en gecertificeerde datavernietiging. Eén van hun klanten is het UZ Gent dat onlangs een grote hoeveelheid oude hardware liet vernietigen.

Volgens de GDPR privacywetgeving moeten bedrijven instaan voor een veilige en definitieve vernietiging van personeels- en klantendossiers. De recente regelgeving legt strenge sancties en zware boetes op bij niet-naleving. Wie 100 procent zeker wil zijn dat zijn data niet in verkeerde handen vallen, kan een beroep doen op Out Of Use. Conform de GDPR treedt Out Of Use op als processor voor datavernietiging. Iedere klant ontvangt een sluitend contract (SLA – Service Level Agreement) waarin de verantwoordelijkheden tussen de DPO (Data Protection Officer) van de klant en Out Of Use als processor duidelijk omschreven staan.

Verschillende methodes van datavernietiging
“Wij zijn een milieubedrijf dus hergebruik staat bij ons bovenaan”, zegt Mark Adriaenssens, CEO van Out Of Use. “We proberen zoveel mogelijk IT-apparaten een tweede leven te geven, maar het is de klant die beslist. Er zijn verschillende manieren om data op hardware te wissen”, vervolgt de zaakvoerder. “We hebben speciale software voor datawiping. Na het wissen wordt het toestel grondig getest, gereinigd en geanonimiseerd zodat er nooit een spoor terug te vinden is van de oorspronkelijke gebruiker. We kunnen harde schijven ook demagnetiseren zodat er simpelweg geen eentjes en nulletjes meer opstaan. En we hebben een eigen shredderinstallatie die kan fijnmalen tot grove of zeer fijne korreltjes volgens de DIN66399 normering. Extreem voorzichtige klanten vragen zelfs om harde schijven zeven keer random te overschrijven en 25 procent terug te lezen als controle, vervolgens te vermalen én de korrels te verbranden. We leveren een vernietigingscertificaat af met vermelding van de serienummers van de vernietigde materialen.”

Datasecurity bij het UZ Gent
Out Of Use sloot onlangs een meerjarencontract af met het UZ Gent.  “Bij de opmaak van de gunningscriteria voor de openbare aanbesteding gaven we bewust veel aandacht aan  datasecurity,” vertelt Veronique De Boever, aankoper bij UZ Gent. “Omdat we alle risico’s wilden uitsluiten, kozen we voor een datavernietiging op onze eigen locatie. De harde schijven worden door de shredder fijngemalen tot kleine stukjes van maximum 300 vierkante millimeter. Het vernietigingscertificaat geeft ons steeds een geldig bewijs van de datavernietiging. Als erkend recyclagebedrijf zorgt Out Of Use bovendien voor een correcte recyclage van onze hardware conform de WEEE-richtlijn 2012/19/EU en de Waste Framework Directive 2008/98/EC.”

(Bron: Zorg Magazine, 30/06/20)

Wens je ook datadragers te vernietigen? Bekijk hier ons aanbod.